Lịch Thi Tốt Nghiệp Lý Thuyết 2019 BS YHDP VB2K3 Lần 1, VB2K2 Lần 2, BSLTK3 Lần 2 (06-06-2018)
Lịch Thi Tốt Nghiệp Lý Thuyết 2019 BS YHDP VB2K3 Lần 1, VB2K2 Lần 2, BSLTK3 Lần 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT

BÁC SỸ YHDP VB2K3 LẦN 1, VB2K2 LẦN 2, BS YHDP LTK3 LẦN 2

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH:

Đối tượng BS YHDP VB2K3 : Xem chi tiết tại đây!
Đối Tượng BS YHDP VB2K2 : Xem chi tiết tại đây!
Đối Tượng BS YHDP LTK3 : Xem chi tiết tại đây!

 

QUY TRÌNH THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT:

Xem chi tiết tại đây!

 

Xin Chân Thành Cảm Ơn!

  

Các tin khác