Kết Quả Chấm Phúc Tra Kỳ Thi Tốt Nghiệp Lý Thuyết Đại Học Năm 2018 (14-02-2017)
.

Hội đồng thi tốt nghiệp lý thuyết đại học năm 2018 xin thông báo :
 
Kết quả chấm phúc tra bài thi lý thuyết cho kỳ thi tốt nghiệp lý thuyết đại học năm 2018 như sau:
 
Kết quả chấm thi phúc tra bài thi Lý thuyết tổng hợp Y4 hệ CN: Xem chi tiết tại đây !
 
Kết quả chấm thi phúc tra bài thi môn Cơ sở ngành Y6 hệ BS : Xem chi tiết tại đây !
 

Các tin khác