Lịch Học tập Tuần sinh hoạt Công dân HSSV năm học 2018 - 2019 dành cho các khối từ Y2 đến Y6 (03-08-2018)
Căn cứ Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018 - 2019; Phòng CTSV xây dựng lịch học tập cho sinh viên các khối từ Y2 đến Y6 như sau:

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Để thuận tiện cho việc sử dụng đường truyền trực tuyến "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2018 2019 từ ngày 07/8/2018 đến ngày 11/8/2018 được tổ chức tại các giảng đường 201, 202 và 301 nhà B4 mới.

Đề nghị các lớp sinh viên lưu ý thực hiện.

Thường trực Ban tổ chức: ThS. Bùi Thị Huyền Ngân. ĐT: 0912837258 hoặc số nội bộ: 3167.

Phòng CTSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC