Thông báo Điểm chuẩn và số lượng trúng tuyển đại học hệ chính qui năm 2018 (05-08-2018)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo điểm chuẩn và số lượng trúng tuyển đại học hệ chính qui năm 2018 của Trường như sau:

 

 

Điểm chuẩn và số lượng trúng tuyển - Tải file

Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính qui năm 2018 - Tải file

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác