Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 (21-11-2018)
Giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ KH-CN tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ KH-CN tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

Ban giám hiệu đề nghị các nhà khoa học, giảng viên quan tâm và đăng ký tham dự giải thưởng.

Hồ sơ xin gửi về phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ trước ngày 25/12/2018. Hướng dẫn hồ sơ và thông tin liên quan, xin mời tham khảo tại đây.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ThS. Tống Thị Khuyên, phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ, điện thoại: 043 5823798#122, email: tongkhuyen@hmu.edu.vn

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác