Góp ý dự thảo Quy chế Đề tài tiềm năng (08-12-2018)
Thực hiện quy trình xây dựng Quy chế và Quy trình xét chọn, tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học – công nghệ tiềm năng do Trường Đại học Y Hà Nội tài trợ, Nhà trường công bố dự thảo và lấy ý kiến tham gia của cán bộ viên chức trong toàn trường.

Thực hiện quy trình xây dựng Quy chế và Quy trình xét chọn, tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học – công nghệ tiềm năng do Trường Đại học Y Hà Nội tài trợ, Nhà trường công bố dự thảo và lấy ý kiến tham gia của cán bộ viên chức trong toàn trường.

 Các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức được tổng hợp theo từng đơn vị và gửi ý kiến bằng văn bản (download mẫu tại đây) về Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ trước ngày 23/12/2018 để phòng tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét.

Nội dung chi tiết Dự thảo quy chế và quy trình xin mời xem tại đây: quy chế, quy trình.

 

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác