Thông báo đầu tư kinh phí nhiệm vụ khoa học – công nghệ tiềm năng (29-01-2019)
Ngày 28/01/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ký quyết định số 171/QĐ-ĐHYHN về việc ban hành Quy chế và Quy trình xét chọn, tổ chức thực hiện và quản lý Nhiệm vụ khoa học – công nghệ tiềm năng do Trường Đại học Y Hà Nội đầu tư kinh phí.

Ngày 28/01/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ký quyết định số 171/QĐ-ĐHYHN về việc ban hành Quy chế và Quy trình xét chọn, tổ chức thực hiện và quản lý Nhiệm vụ khoa học – công nghệ tiềm năng do Trường Đại học Y Hà Nội đầu tư kinh phí.

 

Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ xin thông báo để các đơn vị/cá nhân trong toàn trường biết và thực hiện. Nội dung quyết định xin mời xem tại đây: Quy chế, mẫu biểu.

 

Thời gian nhận hồ sơ: 17h00 ngày 29/3/2019 (bản in và bản điện tử)

Dự kiến thông báo kết quả xét duyệt: 15/5/2019

Thời gian thực hiện: 12 tháng

Kinh phí: tối đa 200.000.000 đồng/đề tài

 

Để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc, xin mời liên hệ: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ, P320.b; điện thoại: 098 890 7119; email: tongkhuyen@hmu.edu.vn.

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác