HMU-THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH

[*Chỉ xem với ]

Lưu ý:
1. * Khi tra cứu nếu không chọn vào NV nào thì mặc định sẽ hiện dữ liệu theo Ngành được chọn của cả 4 nguyện vọng mà các thí sinh đăng ký. Nếu chọn vào NV nào thì sẽ chỉ hiện dữ liệu được sắp xếp theo NV đó, như vậy không chọn gì hoặc chọn càng nhiều thì vùng kết quả sẽ càng nhiều
2. Nếu thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 Ngành và muốn xem nhanh số thứ tự hiện tại thì tra cứu ở đây
Tra cứu theo số báo danh:
SBD Toán Hóa Sinh Khu vực Đối tượng Số điểm ưu tiên Tổng điểm NV1 NV2 NV3 NV4