Giới thiệu

 • Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội

  Trường Đại học Y Hà Nội là một trường có bề dày lịch sử lâu đời nhất trong các trường đại học ở Việt Nam. Với truyền thống vẻ vang của 105 năm (1902 - 2007), Trường đã từng bước vượt qua nhiều chặng đường khó khăn để thực hiện nhiệm vụ đào tạo hàng vạn bác sĩ, BSCKI, BSCKII, Thạc sỹ, Tiến sỹ vừa hồng vừa chuyên phục vụ cách mạng và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng đất nước.

 • 105 năm trưởng thành và phát triển của Trường đại học Y Hà Nội

  Kể từ khi thành lập (1902) đến nay, các thế hệ thầy và trò Trường đại học Y Hà Nội có quyền tự hào về thành tựu đào tạo hơn hai chục nghìn bác sĩ, hơn mười nghìn các cán bộ có trình độ sau đại học. Họ đã và đang có mặt trên mọi nẻo đường của đất nước, phục vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 • Hiệu trưởng tiền nhiệm các thời kỳ

  Hơn một trăm năm trường Đại học Y Hà Nội kể từ năm đầu thành lập trong thời kỳ thuộc Pháp đến ngày nước nhà được độc lập, rồi kế tiếp trải qua hai cuộc kháng chiến giữ nước khốc liệt cho đến ngày hôm nay chắc chắn có rất nhiều sự kiện. Hiệu trưởng tiền nhiệm các thời kỳ hình thành và phát triển của Trường Đại học Y Hà Nội.

 • Lịch sử Trường Đại học Y Hà Nội

  Một trăm năm trường Đại học Y Hà Nội kể từ năm đầu thành lập trong thời kỳ thuộc Pháp đến ngày nước nhà được độc lập, rồi kế tiếp trải qua hai cuộc kháng chiến giữ nước khốc liệt cho đến ngày hôm nay chắc chắn có rất nhiều sự kiện. Để sưu tập tư liệu và viết nên một cuốn sách lịch sử quả là một công việc hết sức khó khăn.

 • Đại học Y Hà Nội - Niềm tự hào hơn 105 năm phát triển

  Cách đây một thế kỷ, vào năm 1902, chính quyền bảo hộ Pháp quyết định thành lập trường Đại học Y dược Đông Dương tại Hà Nội, một trường đại học đầu tiên của bán đảo Đông Dương theo mô hình phương Tây. Hiệu trưởng đầu tiên là một thầy thuốc nổi tiếng của nền Y học thế giới mà lại rất gắn bó với đất nước Việt Nam: Bác sĩ Yersin