Khoa học công nghệ

 • Xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục Đại học năm 2021

  Theo công văn số 127/KH-BGDĐT ngày19/02/2021 (tải tại đây) và Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 (tại tại đây) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Thông tư 45), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021.

 • Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học về an toàn thực phầm lần thứ 9

  Cục An toàn thực phẩm dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học về an toàn thực phầm lần thứ 9 năm 2021. Để chuẩn bị cho các báo cáo tại Hội nghị, Cục An toàn thực phẩm kính đề nghị các cơ quan/đơn vị, các nhà khoa học đăng ký tham gia Hội nghị và chuẩn bị viết báo cáo cho Hội nghị, cụ thể như sau: - Thời gian đăng ký: trước 31/03/2021 ( theo đường công văn, fax hoặc email) - Nơi nhận: Cục an toàn thực phẩm (Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm), ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04.38464489, máy lẻ 7010; Fax: 04 384 63739. Email: hoinghikhoahocvfa@gmail.com Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

 • Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh đợt năm 2020

  Ngày 23/12/2020, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ký ban hành Quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

 • Thông báo nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

  Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ yêu cầu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đối với cơ cấu đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo số lượng giáo sư, phó giáo sư cần bổ nhiệm ở các viện/khoa/bộ môn năm 2020 (phụ lục kèm theo công văn này).

 • Danh sách tác giả đạt Giải thưởng Đặng Văn Ngữ 2020

  Ngày 01/12/2020, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội thảo và lễ trao Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2020. Danh sách các tác giả đạt giải xin xem tại đây, Quy chế trao giải xin xem tại đây.

 • Xét giải thưởng Tạ Quang Bửu 2021

  Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học – Công nghệ, được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học - công nghệ Việt Nam hội nhập, phát triển.

 • Tạm dừng Lễ Kỷ niệm 10 năm và Hội thảo Xét nghiệm Y học ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2020

  Do tình hình dịch COVID10 nên Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Kỹ thuật Y học và Hội thảo Xét nghiệm Y học ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2020 tạm dừng tổ chức. Thời gian tổ chức lại sẽ được thông báo lại sau khi tình hình dịch được ổn định.

 • Hội nghị Khoa học tiếng Anh lần 7 cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội

  Với mục tiêu nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học và năng lực tiếng Anh cho sinh viên, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức “Hội nghị Khoa học tiếng Anh lần 7 cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội” (gọi tắt là Hội nghị). Văn phòng Chương trình tiên tiến - Phòng Quản lý Đào tạo Đại học và Phòng Quản lý Khoa học C

 • Danh sách tác giả gửi hồ sơ tham dự Giải thưởng Đặng Văn Ngữ 2020

  Tính đến hết ngày 23/10, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ đã nhận được hồ sơ tham dự giải thưởng Đặng Văn Ngữ của 50 tác giả là cán bộ, giảng viên, học viên, nhà khoa học trong và ngoài Trường. Để tránh thiếu sót trong việc nhận hồ sơ, phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ xin thông báo danh sách, đề nghị các đơn vị, cá nhân kiểm tra để báo kịp thời về Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ những hồ sơ bị thiếu (đối chiếu với danh sách kèm theo).

 • Gia hạn nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2020

  Phòng Quản lý KH-CN xin thông báo về việc nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2020. Các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên và cộng tác viên nghiên cứu của nhà trường quan tâm xin đề nghị chuẩn bị hồ sơ xét tặng, hồ sơ bao gồm: