Khoa học công nghệ

 • Hội nghị Khoa học năm 2019 - Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh

  Hội nghị Khoa học năm 2019 với chủ đề "Nghiên cứu vì sức khoẻ cộng đồng "Thách thức của y tế công cộng trong thời đại toàn cầu hoá" sẽ được tổ chức tại Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh với mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về thực trạng và gánh nặng bệnh tật, hoạt động giám sát, phòng chống các bệnh lây và không lây, vắc xin và sinh phẩm, kỹ thuật chẩn đoán, an toàn sinh học, kiểm chuẩn trang thiết bị y tế, quan lý y tế và một số vấn đề y tế công cộng khác.

 • Tổng hợp kê khai giờ giảng NCKH năm học 2018-2019

  Đề nghị các Khoa/Bộ môn trong trường hoàn thiện tổng hợp kê khai giờ giảng NCKH năm học 2018-2019 theo đúng quy định.

 • Thông báo kết quả xét chức danh Giáo sư/Phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở

  Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2127/QĐ-ĐHYHN ngày 17 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

 • Danh sách sáng kiến được công nhận năm học 2018 - 2019

  Ngày 15 tháng 07 năm 2019, Hội đồng sáng kiến Trường Đại học Y Hà Nội đã họp thẩm định các sáng kiến trong năm học 2018 - 2019. Danh sách chi tiết xin xem tại đây.

 • Công khai thông tin ứng viên đăng ký xét chức danh và kế hoạch làm việc của Hội đồng

  Thực hiện công văn số 128/HĐGSNN – VP ngày 05/7/2019 về việc đăng ký, công khai hồ sơ điện tử xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019, Trường Đại học Y Hà Nội công bố danh sách ứng viên và Bản đăng ký xét chức danh Giáo sư/Phó giáo sư của từng ứng viên và lịch làm việc của Hội đồng.

 • Hội nghị Khoa học năm 2019 - Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh

  Hội nghị Khoa học năm 2019 với chủ đề "Nghiên cứu vì sức khoẻ cộng đồng "Thách thức của y tế công cộng trong thời đại toàn cầu hoá" sẽ được tổ chức tại Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh với mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về thực trạng và gánh nặng bệnh tật, hoạt động giám sát, phòng chống các bệnh lây và không lây, vắc xin và sinh phẩm, kỹ thuật chẩn đoán, an toàn sinh học, kiểm chuẩn trang thiết bị y tế, quan lý y tế và một số vấn đề y tế công cộng khác.

 • Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2019

  Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học kết hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2019 vào ngày 25 tháng 10 năm 2019. Hội nghị hàng năm công bố các công trình nghiên cứu mới được hoàn thành của các giảng viên và các bộ ngành y tế trong cập nhật tiến độ mới của y học; nghiên cứu ứng dụng trên lâm sàng và các kỹ thuật y học nhằm mục đích nâng cao chất lượng trong điều trị và chăm sóc cho người bệnh.

 • Đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 và giai đoạn 2020-2022

  Theo công văn số 765/MT-YT ngày 24/6/2018 của Cục quản lý môi trường y tế về việc đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 , Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đăng ký đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 và giai đoạn 2020-2022. (xin xem file đính kèm)

 • Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2019

  Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 554/K2ĐT-KHCN ngày 13/06/2019 của Cục Khoa học Đào tạo và Công nghệ – Bộ Y tế thông báo về việc giới thiệu đề tài khoa học xét trao tặng giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2019. Đây là giải thưởng được tổ chức hàng năm trao tặng cho tác giả hoặc tập thể tác giả (các) công trình khoa học xuất sắc đã được ứng dụng vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao và có ý nghĩa kinh tế xã hội lớn. Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị quan tâm và đề xuất công trình tham dự giải

 • Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Ngành Y tế lần XX năm 2020

  Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Ngành Y tế được tổ chức 2 năm một lần dưới sự chủ trì của Bộ Y tế và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được Bộ Y tế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ 20 năm 2020, hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tich Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2020) Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị: từ ngày 14 – 16/05/2020