Tin tức -Truyền thông

Danh sách cán bộ lãnh đạo Phòng ban, Bộ môn mới được bổ nhiệm

28-08-2007

- Căn cứ nghị định 452/ZYD-NĐ3, ngày 28/01/1955 của Hội đồng Chính phủ quy định chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy trường Đại học Y khoa.
- Căn cứ Nghị định 116/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
- Căn cứ Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT, ngày 29/09/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.
- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Chúc

Trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế - Khoa Y tế công cộng, kiêm giữ chức vụ Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế

2. Ông Trần Xuân Mạc

Trưởng phòng Bảo vệ

3. Ông Vũ Sĩ Quý

Phó Trưởng phòng Bảo vệ

4. Bác sĩ. Nguyễn Văn Cẩn

Trưởng ban Ký túc xá và Đời sống sinh viên

5. CN. Nguyễn Thị Song

Phó trưởng Ban Ký túc xá và Đời sống sinh viên

6. PGS.TS. Phạm Nhật An

Phó Hiệu trưởng, kiêm giữ chức vụ Phụ trách Bộ môn Truyền nhiễm

7. TS. Lê Thị Hồng Thơm

Phó trưởng Ban 10 – 80

8. TS. Bùi Mỹ Hạnh

Phó trưởng Bộ môn Sinh lý học

9. TS. Nguyễn Viết Tiến

Trưởng Bộ môn Phụ Sản

10. TS. Lê Thị Thanh Vân

Phó trưởng Bộ môn Phụ Sản

11. TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Phó trưởng Bộ môn Phụ Sản

12. TS. Nguyễn Ngọc Minh

Phó trưởng Bộ môn Phụ Sản

13. BSCKII. Nguyễn Hữu Cốc

Phó trưởng Bộ môn Phụ Sản

14. PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông

Trưởng Bộ môn Dược lý

15. PGS.TS. Lê Văn Thính

Trưởng Khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai, kiêm giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Thần Kinh

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác: