Tin tức -Truyền thông

Họp BCH Hội Sinh Viên – Sự khởi động cho phong trào Sinh viên năm học mới

20-10-2008

Chiều ngày 15/08/2008 vừa qua, tại Phòng Khánh tiết - nhà A1 trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban chấp hành Hội Sinh Viên và các Ban chuyên trách, các Câu Lạc bộ trực thuộc

Đây là cuộc họp thường kì đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng  nhằm đánh giá, tổng kết công tác Hội sinh viên trong năm học vừa qua đồng thời kiện toàn nhân sự, ổn định tổ chức và đề ra phương hướng hoạt động cho năm học mới.

      Tổng kết, rút kinh nghiệm qua những hoạt động trong năm học 2007-2008 vừa qua, cuộc họp đã nêu ra những thành tích đã đạt được đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động.

Để khắc phục những hạn chế các  Đại biểu đã nêu ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ chính:

    Một là: Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Hội Sinh viên, các ban chuyên trách và các Câu lạc bộ trực thuộc; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền để thu hút đông đảo sự tham gia của sinh viên, kết hợp với kế hoạch đào tạo các cán bộ Hội kế cận, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

    Hai là: Phân công một cách rõ ràng các chức năng, nhiệm vụ của từng Ban chuyên trách và các Câu lạc bộ trực thuộc. Hàng tháng sẽ tổ chức các cuộc họp thường kì nhằm đánh giá lại các hoạt động trong tháng và phương hướng cho các hoạt động tháng tới. Tất cả các hoạt động của các Ban, các Câu lạc bộ phải có kế hoạch, đề án rõ ràng và phải báo cáo với Ban tổ chức kiểm tra Hội Sinh viên.

    Ba là: Tăng cường tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp hoạt động giữa các Ban, các Câu lạc bộ cũng như giữa Ban chấp hành Hội Sinh viên với các Chi hôi sinh viên, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực bổ ích, lí thú và trí tuệ, tạo môi trường học tập sinh hoạt lí tưởng cho các bạn sinh viên.

    Kết thúc cuộc họp, Đ/c  Trần Sinh Lục - Chủ tịch Hội Sinh viên đã nhấn mạnh: ''Có đi sâu, đi sát nắm bắt và thấu hiểu sinh viên thực sự muốn gì, cần gì, thì công tác Hội mới thực sự là hướng tới các bạn sinh viên.''

    Tin tưởng rằng với phương hướng đúng đắn, sự quyết tâm của Hội sinh viên, các Ban, các câu lạc bộ cùng sự ủng hộ của đông đảo sinh viên nhà trường, phong trào Sinh viên trường Đại học Y Hà Nội sẽ có những bước tiến vượt bậc trong năm học mới 2008-2009.

Nguyễn Chí Dũng - Ban Tuyên truyền Hội Sinh viên

Các tin khác: