Tin tức -Truyền thông

Danh sách các nhà giáo của Trường Đại học Y Hà Nội được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2008

03-12-2008

Danh sách các nhà giáo của Trường Đại học Y Hà Nội được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2008

1. PGS.TS. Đỗ Doãn Lợi - Phó hiệu trưởng.

2.PGS.TS.Đào Văn Long - Phó hiệu trưởng.

3.PGS.TS. Đinh Hữu Dung -Phó trưởng bộ môn Vi Sinh.

4. PGS.TS. Trần Viết Nghị- Phụ trách bộ môn tâm thần.

5.PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh - Hiệu trưởng- Phó trưởng bộ môn Phụ Sản.

6.PGS.TS.Trần Thị Thanh Hương - Trưởng bộ môn Sinh học - Di truyền.

7.PGS.TS. Nguyễn Duy Huề- Trưởng bộ môn Chẩn đoán hình ảnh.

8.PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Chúc - Trưởng bộ môn Kinh tế Y tế.

9.PGS.TS. Nguyễn Duy Tường - Phó Trưởng khoa YTCC.

10. PGS.TS.Nguyễn Thị Vinh Hà - Trưởng bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh.

11. PGS.TS.Phạm Thiện Ngọc - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học.

12. PGS.TS.Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học.

13. PGS.TS.Phạm Minh Thông - Phó Trưởng bộ môn Chẩn đoán hình ảnh.

14. PGS.TS. Phan Thị Hoan - Phó Trưởng bộ môn Sinh học - Di truyền.

15. PGS.TS.Vương Tiến Hòa - Giảng viên chính Bộ môn Phụ Sản.

16. PGS.TS.Nguyễn Thị Tuyến - Giảng viên chính bộ môn Vi Sinh vật.

17. PGS.TS.Nguyễn Quang Bài - Nguyên Giảng viên chính Bộ môn Ngoại.

18. PGS.TS.Trần Văn Dần - Nguyên phó Trưởng bộ môn Vệ sinh Môi trường - Dịch tễ.

Xin chúc mừng 18 nhà giáo ưu tú!

ĐHYHN

Các tin khác: