Tin tức -Truyền thông

Hướng dẫn lập báo cáo kiểm kê tài sản

09-12-2008

Để phục vụ cho công tác Kiểm kê tài sản cuối năm được đúng thời hạn, Phòng Quản trị xin đăng Mẫu Báo cáo kiểm kê tài sản

Để phục vụ cho công tác Kiểm kê tài sản cuối năm được đúng thời hạn, Phòng Quản trị xin đăng Mẫu Báo cáo kiểm kê tài sản (kèm theo) trên Website của trường cùng với phần hướng dẫn như sau:

- Cột (2): Tên tài sản được liệt kê đầy đủ và lần lượt theo các mục từ I đến II, ký hiệu A, B là tên cụ thể của các phòng. VD: Phòng nuôi cấy tế bào, phòng thực hành số 1...

- Cột (4): Ký hiệu nước sản xuất: Ghi rõ xuất xứ, ký hiệu của tài sản (nếu có).

- Cột (6): Năm đưa vào sử dụng: Là năm tài sản được đưa vào sử dụng tại đơn vị.

- Cột (7): Hiện trạng tài sản: Ghi rõ tình trạng của tài sản (số lượng tài sản đang sử dụng tốt, hoặc mất, hỏng... )

- Cột (8): Nơi đặt tài sản: Ghi rõ vị trí đặt tài sản. VD: Phòng làm việc của Ông A, hoặc phòng số 1.....

Các đơn vị thực hiện kiểm kê tài sản của đơn vị mình và gửi Báo cáo kiểm kê tài sản về cho phòng Quản trị trước ngày 22/12/2008. Liên hệ: CN. Lương Thị Thu Hiền – Phòng 425 tầng 4 nhà A1. Điện thoại 043.8523798 số máy lẻ 141 để được hướng dẫn cụ thể.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Xin mời download Mẫu kê khai tài sản tại đây.

Phòng Quản trị

Các tin khác: