Tin tức -Truyền thông

Báo cáo kiểm kê tài sản cố định

07-01-2009

Phòng Giáo tài đề nghị các Dự án, các Đơn vị chưa nộp Báo cáo kiểm kê tài sản cố định đến 0h ngày 1/1/2009 nộp về Phòng Giáo tai trước ngày 21/1/2009

Phòng Giáo tài đề nghị các Dự án, các Đơn vị chưa nộp Báo cáo kiểm kê tài sản cố định đến 0h ngày 1/1/2009 nộp về Phòng Giáo tai trước ngày 21/1/2009. Hết hạn, đơn vị nào chưa nộp Phòng Giáo tài tạm thời ngừng cấp phát

Xin mời download Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản tại đây.

Phòng Giáo tài

Các tin khác: