Đào tạo đại học

Chương trình khung đào tạo Đại học Y khoa.

10-04-2009

Chương trình khung đào tạo bậc Đại học Y khoa được xây dựng theo các quyết định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Quyết định số 3704/QĐ-BGD&ĐT/ĐH ngày 28/9/1999 về việc thành lập hội đồng chương trình đào tạo đại học nhóm ngành Khoa học Sức khoẻ và Quyết định số 5995/QĐ-BGD/ĐT/ĐH ngày 29/12/1999 về việc thành lập Hội đồng Ngành Y.

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo Bác sĩ đa khoa

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo bác sĩ y học cổ truyền

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo Cử nhân y tế công cộng

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo Cử nhân Điều dưỡng

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo Cử nhân kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm

Xem nội dung Cử nhân Kỹ thuật y học chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh

Xem nội dung Chương trình khung đào tạo Cử nhân kỹ thuật y học chuyên ngành Phục hình răng

Vụ khoa học đào tạo - Bộ Y tế

Các tin khác: