Tin tức -Truyền thông

Kết quả sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm 2009

03-08-2009

Theo công văn số 662/YHN-HCTH ngày 24/7/2009 về việc sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc.

Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc của Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành họp xét sơ duyệt vào ngày 24/7/2009. Sau khi xem xét kết quả tín nhiệm và Hồ sơ của 41 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, Hội đồng đã rà soát công lao, thành tích của từng ứng viên, đối chiếu với tiêu chuẩn xét tặng và bỏ phiếu sơ duyệt với kết quả sau:

Có 36/41 ứng viên danh hiệu Thầy thuốc ưu tú đạt từ 2/3 số phiếu tán thành của Hội đồng trở lên. Hội đồng thông báo danh sách các ứng viên có đủ số phiếu tín nhiệm sơ duyệt (có danh sách kèm theo) tới các đơn vị trong toàn trường để phổ biến tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị.

Phòng Hành chính Tổng hợp

Các tin khác: