Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc tặng thưởng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lâu năm

28-09-2009

Theo thông tri số 41/TTTW, ngày 06/02/1985 về việc tặng “Huy hiệu Đảng” cho các đảng viên lâu năm. Nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/1985), để ghi nhớ công lao của các Đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm. Ngày 27/12/1984 đồng chí Võ Chí Công thay mặt Ban Bí thư đã ký và ban hành Thông tri số 40/TT/TW, quyết định tặng thưởng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lâu năm có đủ 40; 50 năm tuổi Đảng (Tính từ ngày, tháng, năm được công nhận chính thức).

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng sẽ tổ chức vào ngày 3/2 và những ngày lễ lớn trong năm. Trường hợp cần thiết có thể trao tặng ngay không nhất thiết phải đợi ngày lễ. Người được tặng thưởng được đeo Huy hiệu vào các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc; của phong trào cộng sản Quốc tế, ngày sinh hoạt Đảng, nhằm động viên đảng viên phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết nhất trí, gương mẫu giữ gìn tư cách đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nhiệm vụ trên của Ban Bí thư giao cho các cấp ủy Đảng, từ năm 1987 đến nay, Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành hướng dẫn cho các đảng viên lâu năm có đủ điều kiện kê khai, làm danh sách gửi lên Đảng ủy cấp trên duyệt và tặng thưởng Huy hiệu Đảng vào các ngày Lễ lớn của đất nước cho 107 đồng chí đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội.

Xin mời download Danh sách đảng viên được Trao tặng và Truy tặng Huy hiệu tại đây.

Văn phòng Đảng ủy ĐHYHN

Các tin khác: