Tin tức -Truyền thông

Hướng dẫn điền biểu mẫu kiểm kê tài sản

29-01-2010

Phòng Vật tư trang thiết bị xin thông báo đến tất cả các Đơn vị trong toàn trường mẫu Kiểm kê tài sản, Hóa chất, Dụng cụ, Thuốc.

Để thống nhất cách ghi thông tin thuận tiện và chính xác trong quá trình tổng hợp số liệu, Phòng Giáo tài xin gửi tới các bộ môn, phòng ban và đơn vị trong trường Biểu mẫu kiểm kê tài sản và hướng dẫn điền các thông tin trong biểu mẫu. Kính đề nghị thầy/cô/anh /chị quản lý Giáo tài tại các đơn vị đọc kỹ bản hướng dẫn và các biểu mẫu thu thống kê tài sản và điền vào các biểu mẫu đính kèm theo hướng dẫn sau đây:

Ghi toàn bộ danh sách các máy móc, trang thiết bị hiện đang được bộ môn/đơn vị quản lý và điền thông tin vào các cột gồm:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Tên máy: Ví dụ máy laptop IBM

Phòng Vật tư trang thiết bị

Các tin khác: