Biểu mẫu - văn bản

Quy trình Hợp tác quốc tế

21-07-2010

Hiện nay, việc quản lý các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với trường, với các đơn vị, dự án, trung tâm của trường gặp rất nhiều khó khăn.

Các quy trình Hợp tác quốc tế
Mẫu số 6: Thủ tục để nghị phong tặng danh hiệu GS danh dự - tải file: Quy định tiêu chuẩn, Bản kê thành tích

Phòng Hợp tác quốc tế