Tin tức -Truyền thông

Hội cựu chiến binh Trường Đại học Y Hà Nội

22-07-2010

Được sự đồng ý của Hội (CCB) TP Hà Nội, sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường; Đại hội CCB trường ĐHY-HN lần thứ nhất đã chính thức khai mạc; Hội CCB trường ĐHY-HN được thành lập ngày 22/12/2009 theo quyết định số 486/QĐ- CCB, của Hội CCB Thành phố HN*

1. VỀ TỔ CHỨC:
+ Xây dựng hệ thống tổ chức của Hội,
+ Phân công nhiệm vụ BCH lâm thời
+ Phổ biến chế độ sinh hoạt theo qui định của Điều lệ hội.
+ Kết nạp mới 34 đồng chí vào dip Đại hội.
+ Xây dựng KH hoạt động năm, quí, tháng
+ BCH tâm huyết, nhiệt tình và phấn khởi nhiệm vụ mới của Hội.

Các thành viên Ban chấp hành Hội

1. Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch
2. Lê Văn Quảng - phó Chủ tịch
3. Hoàng Ngọc Thanh - phó Chủ tịch

4.Hoàng Quốc Bảo
5. Nguyễn Văn Cẩn
6. Nông Ngọc Huy
7. Đỗ Việt Hùng
8. Nguyễn Ngọc Hùng
9. Nguyễn Thị Kếp 
 
2. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG
- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm kể từ khi thành lập đến nay là  tập chung chỉ đạo, vận động Hội viên phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ.
- Gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên từng cương vị công tác được giao.
3. TỔ CHỨC TỐT VIỆC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CÁN BỘ HỘI VIÊN.
- Hội đang xây dựng các nội dung hoạt động với mục đích tăng cường chăm lo đời sống của hội viên
- Nhân ngày 27/7, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, có bố mẹ qua đời… và
- Đề xuất với chính quyền quan tâm tới hội CCB nhân ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn MN, thống nhất đất nước.
4. PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐOÀN THỂ TRONG TRƯỜNG.
- Phối hợp với Công đoàn, ĐTNCSHCM, Hội SV trong các hoạt động VH, VN, thi đấu thể thao
- Tham gia vào các công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn XH trong trường và trên địa bàn.
 

Hội cựu chiến binh

Các tin khác: