Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc hỗ trợ ăn trưa

24-07-2010

Ngày 4 tháng 6 năm 2010, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y đã thông qua và quyết định thống nhất ý kiến cùng tổ kiểm tra về việc hỗ trợ ăn trưa cho các đối tượng tại quyết định số 750/ĐHY ngày 27/4/2009 như sau:

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác: