Tin tức -Truyền thông

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email của Trường Đại học Y Hà Nội

10-08-2010

Theo Công văn số 02/CNTT ngày 4/8/2010 gửi các Đơn vị trong toàn Trường về việc sử dụng mail HMU.EDU.VN. Phòng Công nghệ thông tin xin giới thiệu Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống email và cách đổi mật khẩu.

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác: