Tin tức -Truyền thông

Quy định về Thứ tự ưu tiên, Thủ tục đăng ký tiếp nhận sinh viên, học viên vào ở nội trú Ký túc xá

10-08-2010

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo Quy định về Thứ tự ưu tiên, Thủ tục đăng ký tiếp nhận sinh viên, học viên vào ở nội trú Ký túc xá Trường Đại học Y Hà Nội.

Ban Quản lý Ký túc xá

Các tin khác: