Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc đăng bài Tạp chí Nghiên cứu Y học của nữ cán bộ chức trong toàn Trường

26-08-2010

Để ghi nhận những đóng góp trong công tác nghiên cứu khoa học của nữ cán bộ công chức

Được sự ủng hộ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Nữ công sẽ đăng một số “Tạp chí nghiên cứu Y học” miễn phí cho các công trình nghiên cứu khoa học của nữ cán bộ công chức nhân dịp ngày 8/3 hoặc 20/10 hàng năm.
Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Nữ công dự kiến đăng vào kịp kỷ niệm ngày 8/3/2011.
Đề nghị các Tổ trưởng Nữ lựa chọn 1-2 công trình NCKH tiêu biểu của cán bộ nữ trong đơn vị nộp cho Ban biên tập.
Bài gửi đúng theo yêu cầu và thể lệ của Tạp chí Nghiên cứu Y học.
Thời gian nộp bài: Từ 15/9/2010 đến 15/11/2010 tại Văn phòng Công đoàn.
Bài gửi bằng file và bản in trên khổ giấy A4
Địa chỉ mail: congdoan@hmu.edu.vn
TM/BCH Công đoàn
Chủ tịch
Nguyễn Trần Thị Giáng Hương
Xin mời download: Thể lệ gửi bài đăng Tạp chí NCYH để xem chi tiết

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: