Tin tức -Truyền thông

Thông báo về Trình tự xử lý và luân chuyển văn bản của Trường Đại học Y Hà Nội

31-08-2010

Thông báo về Trình tự xử lý và luân chuyển văn bản của Trường Đại học Y Hà Nội

Xin mời download file để xem chi tiết

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: