Tin tức -Truyền thông

Thông báo của Công đoàn trường Đại học Y Hà Nội về việc tham gia một số phong trào hoạt động năm 2010-2011

01-09-2010

Thực hiện Công văn số 54/HD-CĐN ngày 21/1/2010 của Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Trường Đại họcY Hà Nội phát động một số phong trào về việc:

Xin mời download file:
1. Công văn gửi các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận
2. Mẫu đăng ký thực hiện các phong trào.
TM/BCH Công đoàn
Chủ tịch
Nguyễn Trần Thị Giáng Hương

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: