Tin tức -Truyền thông

Quyết định ban hành Quy định về việc sao y, chứng thực các văn bản, giấy tờ của Trường Đại học Y Hà Nội

07-09-2010

Dựa vào nhu cầu của Cán bộ viên chức, học viên, sinh viên, cựu học viên, cựu sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội về việc sao y, chứng thực các văn bản, giấy tờ…

Xin mời download:
1. Quyết định ban hành Quy định về việc sao y, chứng thực các văn bản, giấy tờ
2. Quy định về việc sao y, chứng thực các văn bản, giấy tờ

 

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: