Tin tức -Truyền thông

Thông báo của Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội về việc phát quà Trung thu năm 2010

21-09-2010

Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo đến các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận.

Đề nghị các đồng chí Tổ trưởng Công đoàn, Tổ trưởng Nữ kê khai danh sách các cháu dưới 15 tuổi (lớp 9 trở xuống) con của CBVC trong Nhà trường, đến Phòng Tài vụ nhận tiền Trung thu năm 2010 mỗi xuất 50.000đ (năm mươi ngàn đồng chẵn) từ ngày 20 -30/9/2010 hết hạn.

Công đoàn đã thông tin trên mạng và điện thoại trực tiếp, các đơn vị không kê khai tức không có trẻ em dưới 15 tuổi, không thắc mắc.

Văn Phòng Công đoàn

Các tin khác: