Hợp tác quốc tế

Buổi toạ đàm về cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học trong Y học lâm sàng, cơ sở dành cho các nhà khoa học trẻ

06-10-2010

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội kính mời:

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội kính mời:
- Các bác sĩ nội trú năm thứ 1, 2
- Học viên cao học
- Các Giảng viên, nhà khoa học trẻ có nguyện vọng hợp tác nghiên cứu khoa học với Đại học Sydney, Australia.
Đến dự: Buổi toạ đàm về cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học trong Y học lâm sàng, cơ sở dành cho các nhà khoa học trẻ.
Thời gian: 8h30 – 11h30 ngày 18.10.2010
Địa điểm: Phòng Khánh Tiết, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Phòng Hợp tác quốc tế

Các tin khác: