Đào tạo đại học

Thông báo tuyển sinh Đào tạo Cử nhân điều dưỡng từ Trung cấp điều dưỡng

19-10-2010

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh Cử nhân điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2010.

Xin mời download để xem chi tiết: Thông báo tuyển sinh

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác: