Hợp tác quốc tế

Lễ trao tặng các danh hiệu danh dự cho các giáo sư Pháp

22-10-2010

Ngày 12/10/2010, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và danh hiệu “Giáo sư danh dự” cho các Giáo sư đến từ Cộng hòa Pháp

Ngày 12/10/2010, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và danh hiệu “Giáo sư danh dự” cho các Giáo sư: GS. Daniel Jaeck, GS. Dan

Phòng Hợp tác quốc tế

Các tin khác: