Tin tức -Truyền thông

Những phần thưởng cao quý Trường Đại học Y Hà Nội đã được ghi nhận

25-10-2010

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và cống hiến phục vụ xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quí:

- Huân chương Lao động hạng Nhất (1982);
- Huân chương Độc lập hạng Nhất (1996);
- Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2000);
- Huân chương Hồ Chí Minh (2002);
- Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (2004);
- Huân chương Sao vàng (2007);
- Cờ Thi đua luân lưu của Chính phủ cho Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua năm 2009;
- Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo: Đơn vị đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc năm học 2009 - 2010;
- 54 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba;
- 42 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- 10 Nhà giáo được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về nghiên cứu khoa học;
- 11 Nhà giáo được nhận giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ;
- 04 Nhà giáo nữ được đã được tặng Giải thưởng Covalevskaia và Giải thưởng Khoa học công nghệ cho cán bộ nữ;
- 07 nhà giáo được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lao động;
- 02 nhà giáo được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
- 02 nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh;
- 08 nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Độc lập;
- 40 Nhà giáo Nhân dân, 05 Thầy thuốc Nhân dân;
- 70 Nhà giáo Ưu tú; 35 Thầy thuốc Ưu tú;
- Hơn 400 CBVC Nhà trường được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến;
- 178 lượt CBVC được tặng thưởng Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp Bộ;
- 305 lượt CBVC được tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ.
Và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: