Tin tức -Truyền thông

Thông báo Tập huấn công tác Công đoàn năm học 2010-2011

25-10-2010

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn năm 2010.

Giấy mời số 417/GM-CĐYT ngày 21/10/2010 của công đoàn Y tế Việt Nam về việc tập huấn công tác Công đoàn ở cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội:
Tổ chức tại Hội trường Quốc tế tầng 3 nhà A1.
Thời gian: 13 giờ 30 ngày 09/11/2010 (Thứ ba)
Thành phần các đồng chí trong BCH CĐ nhiệm kỳ 30, các ban chức năng hoạt động của công đoàn. BCHCĐ bộ phận, Tổ trưởng Công đoàn, Tổ trưởng Nữ.

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: