Hợp tác quốc tế

Buổi nói chuyện về hình thức tuyển chọn đi Pháp học DFMS/DFMSA mới áp dụng kể từ năm học 2011

02-11-2010

Tiếp nhận công văn của Đại sứ quán Hà Nội ngày 01 tháng 11 năm 2010

Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo tới các Bộ môn lâm sàng, phòng Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Y Hà Nội, các Trường đại học Y, các Bệnh viện, các Viện tại Hà Nội, Hải phòng, Thái Nguyên, Thái Bình về buổi nói chuyện của Ông Jean – Baptiste Dufourcq, Tuỳ viên Hợp tác Y tế và phát triển xã hội - Đại Sứ quán Pháp tại Việt Nam.
Thời gian : 17h00, thứ 5, ngày 04 tháng 11 năm 2010
Địa điểm : Giảng đường 11 khu Hồ Đắc Di - Trường Đại học Y Hà Nội
Mục đích của buổi nói chuyện: Phổ biến hình thức tuyển chọn đi Pháp học DFMS/DFMSA mới áp dụng kể từ năm học 2011. Thông qua buổi họp, Đại sứ quán Pháp muốn nắm được số lượng các vị trí (postes) mà Phía các Viện trường của Pháp cần phải dự kiến dành cho Việt Nam để có những tác động cần thiết nhằm nâng cao số lượng học bổng cho các bác sỹ Việt Nam trong những năm tới.
Vì vậy, kính mong các Bộ môn, Phòng Sau Đại học - Trường Đại học Y Hà Nội, các Trường Đại học Y, các bệnh viện và Viện trong khu vực phía Bắc thông báo cho các đối tượng sinh viên, học viên, bác sỹ quan tâm đến việc thi tuyển chọn đi Pháp học DFMS/DFMSA này được biết về buổi nói chuyện này.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Hợp tác quốc tế, CN. Đỗ Thị Thu Linh hoặc CN. Nguyễn Kim Yến. ĐT: 04.38523798 # 116, email: thulinhdo0710@yahoo.fr; kimyennd2000@yahoo.com
 

Phòng Hợp tác quốc tế

Các tin khác: