Hợp tác quốc tế

Thông báo về tổ chức lớp đào tạo liên kết DU/DIU chuyên ngành Ngoại năm học 2010-2011

05-11-2010

Năm học 2010- 2011, Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Đại sứ quán Pháp tổ chức mở lớp đào tạo lớp đào tạo liên kết DU/DIU (Diplôme Universitaire = DU, Diplôme Inter-Universitaire = DIU) cấp chứng chỉ Sau đại học cho các bác sỹ Việt Nam.

Năm học 2010- 2011, Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Đại sứ quán Pháp tổ chức mở lớp đào tạo lớp đào tạo liên kết DU/DIU (Diplôme Universitaire = DU, Diplôme Inter-Universitaire = DIU) cấp chứng chỉ Sau đại học cho các bác sỹ Việt Nam.
Lớp học do các chuyên gia Pháp sang giảng dạy, có phiên dịch, mỗi khóa học được tổ chức trong 02 năm, mỗi năm học 02 đợt. Năm học 2010-2011, các khoá học sẽ được tổ chức như sau:
Thời gian: Đợt II, lớp học sẽ bắt đầu từ ngày 15/11/2010 đến ngày 19/11/2010.
Địa điểm: Tại giảng đường B3 - Trường Đại học Y Hà Nội - Số 1 Tôn Thất Tùng - Đống Đa Hà Nội.
Học viên tham dự khóa học này sẽ được cấp chứng chỉ cho các môn học tương ứng (các chứng chỉ này có thể tương đương với một số chứng chỉ của chương trình đào tạo sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội) và được cấp chứng chỉ đào tạo liên kết DIU bởi trường phía Pháp và Trường Đại học Y Hà Nội.
Để hỗ trợ cho việc tổ chức lớp học (hội trường, xe đưa đón giảng viên, thuê người dịch, dịch và in các tài liệu chuyên ngành), các học viên học DU/DIU sẽ phải nộp một khoản kinh phí. Khoản kinh phí này sẽ do Bộ môn Ngoại quy định và tổ chức thu phí tại Bộ môn.
Điều kiện tham gia lớp đào tạo liên kết DU/DIU:
+Các bác sĩ đang công tác tại các Bệnh viện, các Viện nghiên cứu thuộc ngành Y tế, các Trường Đại học Y, tại các tỉnh khu vực miền Bắc, miền Trung.
+ Các bác sĩ đang theo học Nội trú, Cao học, Nghiên cứu sinh, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II chuyên ngành Ngoại tại Trường Đại học Y Hà Nội.
Trường Đại học Y Hà Nội kính đề nghị các cơ quan thông báo cho các bác sĩ đến đăng ký học tại Bộ môn Ngoại hoặc Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Y Hà Nội (số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội) trước ngày 15/11/2010 hoặc liên lạc qua điện thoại: 04 38523798 số máy lẻ 116.

Phòng Hợp tác quốc tế

Các tin khác: