Tin tức -Truyền thông

Cập nhật thông tin danh bạ điện thoại của Trường Đại học Y Hà Nội

08-03-2011

Hiện nay, Phòng Hành chính Tổng hợp đang tiến hành hoàn tất Danh bạ điện thoại của Trường Đại học Y Hà Nội.

Để cuốn Danh bạ được cập nhật và chính xác, Phòng Hành chính Tổng hợp đề nghị các đơn vị kiểm tra lại thông tin của đơn vị mình trong cuốn danh bạ được đăng trên trang web của Trường.
Các đơn vị có thông tin cần sửa chữa, bổ sung xin liên lạc với BS. Diệp- Phòng HCTH theo số ĐT: 0933201919 hoặc gửi về địa chỉ email: ngocdiep7177@yahoo.com.
Hạn cuối gửi các thông tin trên là ngày 21/03/2011.
Các đơn vị không có phản hồi gì thì các thông tin trong Danh bạ của đơn vị đó được coi là chính xác, không cần sửa chữa, bổ sung, Phòng HCTH không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: