Đào tạo đại học

Thông báo Học bổng Đài Bắc

14-03-2011

Trường Đại học Đài Bắc (Taipei Medicine University-TMU) thông báo học bổng chuyên ngành Y, Dược trong năm 2011-2012.

Để tìm hiểu các thông tin liên quan đến chương trình học bổng này tại website: http://io.tmu.edu.tw
Thứ hai ngày 21/3/2011 Trường đại học Y Đài Bắc sẽ tiến hành phỏng vấn từ 9h00 đến 11h00 tại Trường Đại học Y Hà Nội.
Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ dành cho tất cả các ứng viên là cán bộ, giảng viên của Nhà trường.
Xin đăng kí qua điện thoại và email TS. Hà phan Hải An để đươc phỏng vấn: 0913546992. Email: haphanhaian@yahoo.com
Khi đến phỏng vấn các ứng viên cần có sơ yếu lí lịch để nộp Phòng Hợp tác quốc tế và Trường Đại học Y Đài Bắc.
Người phụ trách tại Việt Nam: Cô Phương Thanh Huyền, điện thoại: 38335505
Xin mời download để xem chi tiết: Học bổng Đài Bắc

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: