Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc kiểm kê Tài sản tại các đơn vị trong Trường Đại học Y Hà Nội tuần từ 21-25/3/2011

18-03-2011

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị tiến hành kiểm kê thực tế tài sản tại các đơn vị từ ngày 15/3/2011.

Đề nghị các đơn vị cử cán bộ quản lý tài sản chuẩn bị báo cáo kiểm kê Tài sản đến 31/12/2010, lập danh mục tài sản cũ hỏng, không sử dụng đề nghị thanh lý hoặc điều chuyển. Mọi thắc mắc xin liên hệ CN. Hoàng Oanh – Phòng Quản trị, điện thoại: 04.38523798, máy lẻ 142 hoặc điện thoại di động: 0945837333.
Xin mời tải file để xem chi tiết: Lịch kiểm kê tài sản.

Phòng Quản trị

Các tin khác: