Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc ủng hộ đồng bào Nhật Bản

28-03-2011

Thực hiện công văn số 96/CĐYT của Công đoàn Y tế Việt Nam ngày 18/03/2011 về việc quyên góp ủng hộ đồng bào vùng đông bắc Nhật bản bị thiệt hại nặng nề do động đất và sóng thần vừa xảy ra vào đầu tháng 3/2011.

Với truyền thống Dân tộc và tinh thần tương thân tương ái, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị, đồng cảm, chia sẻ với nhân dân Nhật Bản. Được phép của Ban chấp hành Đảng uỷ và Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn trường phát động đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn các đơn vị trong toàn trường hưởng ứng cuộc vân động, dành một phần thu nhập của mình tương trợ đồng bào Nhật Bản.
Mức ủng hộ tùy theo khả năng của từng cá nhân; tối thiểu 1 ngày lương, thu tập trung qua phòng Tài vụ trước ngày 31/3/2011.

Đề nghị Trưởng các đơn vị, tổ trưởng Công đoàn phổ biến, động viên CBVC đơn vị mình tham gia hưởng ứng cuộc vận động này.

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: