Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc quyết toán Thuế thu nhập cá nhân

28-03-2011

Hiện nay, Phòng TCKT đã quyết toán thuế TNCN năm 2010. Đề nghị các cán bộ viên chức xuống phòng TCKT kiểm tra, đối chiếu và nộp thuế theo quy định.

Đối với các cán bộ viên chức có từ 2 nguồn thu nhập trở lên sẽ phải tự quyết toán thuế tr­ước ngày 31/3/2011.
Từ năm 2011, Nhà tr­ường sẽ khấu trừ thuế hàng tháng vào l­ương ( thuế tháng 1/2011 và tháng 2/2011 khấu trừ vào l­ương tháng 3/2011). Nhà trư­ờng thông báo đến toàn thể CBCNV đ­ược biết.

Mọi thắc mắc xin liên hệ CN. Nguyễn Ánh Vân – 0983.868.088

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác: