Tin tức -Truyền thông

Thông báo kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho Công chức viên chức

28-03-2011

Phòng Tổ chức cán bộ nhận được công văn số 1267/BYT-TCCB ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế về việc thông báo kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC

Các cá nhân có nguyện vọng tham gia lớp học xin gửi danh sách về phòng TCCB, hạn nộp từ 01 - 04/4/2011 (gặp đ/c Tài).
Xin mời download: Thông báo mở lớp bồi dưỡng cho CCVC

Phòng TCCB

Các tin khác: