Đào tạo đại học

Thông báo về việc cho phép Sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội dự thi đại học

04-04-2011

Thông báo về việc cho phép Sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội dự thi đại học

Xin mời download để xem chi tiết: Thông báo

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: