Tin tức -Truyền thông

Báo cáo Hội nghị giao ban Ban Giám hiệu với các Trưởng đơn vị lần thứ nhất năm 2011

07-04-2011

Nhằm phát huy dân chủ, công khai các thông tin liên quan, giúp các đơn vị và cán bộ, viên chức có thể theo dõi, giám sát, góp sức chung cho hoạt động của Trường, đồng thời chuẩn bị cho cuộc họp giao ban Ban giám hiệu với Trưởng các đơn vị lần thứ hai, 4/2011, Ban giám hiệu xin thông báo toàn bộ nội dung cuộc họp giao ban lần thứ nhất tháng 2/2011

 Xem nội dung báo cáo.

Phòng Hành Chính tổng hợp

Các tin khác: