Tin tức -Truyền thông

Kế hoạch Tổ chức hội nghị biểu dương Gia đình CBCNVCLĐ tiêu biểu và các cháu học sinh giỏi xuất sắc ngành Y tế năm 2011

08-04-2011

Thực hiện chương trình công tác năm 2011 của Công đoàn Y tế Việt Nam trong công tác xây dựng gia đình CBCNCLĐ ngành Y tế theo chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH- HĐH đất nước. Nhân dịp Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương gia đình CBCNVCLĐ tiêu biểu và các cháu học sinh giỏi xuất sắc ngành Y tế năm 2011.

 Xin mời xem tại đây

CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM

Các tin khác: