Tin tức -Truyền thông

Thông báo Kết luận của Ban giám hiệu tại cuộc họp “Triển khai Nghị quyết của Chính phủ, thực hiện tiết kiệm chi tiêu ngân sách của Trường”

08-04-2011

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 28/3/2011 với các phòng, ban và các đơn vị liên quan, bàn về công tác “Triển khai Nghị quyết của Chính phủ, thực hiện tiết kiệm chi tiêu ngân sách của Trường”, Ban giám hiệu đã thống nhất và kết luận một số nội dung trọng tâm như sau:

xin mời download tại đây 

Nguyễn Đức Hinh

Các tin khác: