Đào tạo đại học

Thông báo về Lễ trao học bổng ngoài ngân sách

20-05-2011

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu và các Quỹ học bổng ngoài ngân sách, Phòng CTCT&HSSV tổ chức lễ trao học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên năm học 2010-2011:

- Học bổng Misubishi Corporation: 17h00 Thứ 3, ngày 24 tháng 05 năm 2011 tại Hội trường Quốc tế, Tầng 3 - Nhà A1.
- Học bổng E-land: 11h30 Thứ 6, ngày 27 tháng 05 năm 2011 tại Phòng Giao ban - Tầng 2 - Nhà A1.
Trân trọng kính mới Ban Giám hiệu và các Phòng, Ban liên quan và các sinh viên đến dự.

 

 

 

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: