Đào tạo đại học

Thông báo học bổng Vallet năm 2011

07-06-2011

Tổ chức khoa học Gặp gỡ Việt Nam sẽ tổ chức trao học bổng Vallet 2011 cho những sinh viên và học viên Sau Đại học xuất sắc năm học 2011 của các Trường Đại học / Viện nghiên cứu khoa học tự nhiên và Y học.

Lễ trao học bổng sẽ được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào đầu tháng 9 năm 2011. chi tiết.

Mẫu đăng ký tải file

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: