Tin tức -Truyền thông

Thông báo danh sách các phòng ban, bộ môn chưa nộp thuế TNCN năm 2010

10-06-2011

Hiện nay, còn một số CBCNVC thuộc các phòng ban, bộ môn chưa đến Phòng TCKT kiểm tra, đối chiếu và nộp thuế TNCN năm 2010.

Đề nghị đến phòng TCKT làm các thủ tục và nộp thuế theo quy định trước ngày 30/06/2011. 
Các CBCNV trong trường chưa có MST cá nhân và chưa kê khai giảm trừ gia cảnh, đề nghị đến phòng TCKT để được hướng dẫn.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: CN. Nguyễn Ánh Vân - Phòng 121 nhà A1– Số điện thoại: 0983.868.088
DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN, BỘ MÔN CHƯA NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2010
1. Trung tâm in
2. Phòng Bảo vệ
3. Phòng Công nghệ thông tin
4. Phòng Công tác học sinh sinh viên
5. Bộ môn Dị ứng
6. Phòng Đào tạo đại học
7. Bộ môn Dược lý
8. Bộ môn Giải phẫu
9. Phòng Vật tư trang thiết bị
10. Bộ môn Giải phẫu bệnh
11. Phòng Hành chính tổng hợp
12. Bộ môn Ký sinh trùng
13. Bộ môn Truyền nhiễm
14. Bộ môn Lý luận chính trị
15. Bộ môn Mắt
16. Bộ môn Ngoại
17. Bộ môn Ngoại ngữ
18. Bộ môn Nhi
19. Bộ môn Phẫu thuật tạo hình
20. Bộ môn Phẫu thuật thực nghiệm
21. Bộ môn Sản
22. Bộ môn Y sinh học di truyền
23. Bộ môn Sinh lý bệnh
24. Phòng Đào tạo Sau đại học
25. Phòng Thư viện
26. Bộ môn Thần kinh
27 Bộ môn Tai mũi họng
28 Bộ môn vi sinh vật
29 Bộ môn Chuẩn đoán hình ảnh
30. Bộ môn Y pháp

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác: